Havuz

ATA_HAVUZ_LOGO__1_-removebg-preview

Havuz İnşaatı Nasıl Yapılır, Yüzme Havuzu Detayları

Yüzme havuzlarının temelden tepeye yapılırken hangi aşamalardan geçtiğini
ve kullanılan malzemelerin şeffaf olarak 3d modellemesini aşağıdaki iki
resimde görebiliriz.
Havuzun eğimine göre toprak dolguya kesinlikle yer verilmeyecek tarzda, son
perde kalıplarının dışında min. 100 cm uzakta, rahatlıkla çalışmaya imkan
tanıyacak biçimde,
1) HAFRİYAT : hafriyat planına göre yapılmış olacaktır.
Arazi alt yapısını iyileştirmek için dolgu yapılması gerekirse 25'er cm.'lik
tabakalar halinde silindir ile sıkıştırılacaktır .
Havuzun olduğu bölgede, çevreden gelen yağmur ve yer altı suyunu
uzaklaştırmak ve
2) DRENAJ ALT YAPI : havuz alt yapısını stabil tutmak için mutlaka drenaj
yapılmalıdır. (Prrojelere bakınız.)
Yüzme havuzu düşey perde kalıpları takviye sistemi olarak,
3) KALIP TAKVİYE SİSTEMİ : tel takviye sistemi kullanılmayacak, takviyeler
dışarıdan dayama - payanda elemanları yardımıyla yapılacaktır.

Havuzun tabanında, perdelerinde, denge deposunda, makina dairesi
perdelerinde
4) BETON GEÇİŞ PARÇALARI : tavanı ve tabanında projede gösterilen
gerekli geçiş beton geçiş parçaları ve VE WATER STOP su tutucuları
konulmadan kesinlikle beton dökülmeyecektir.
Havuz perdeleri dışında min.80 cm. genişliğinde tesisat galerisi yapılmalıdır.
5) GALERİ : perdeleri dış yüzeyleri çelik mala perdahlı şap ve bitum emisyonu
ile tecrit edilmelidir.
Yüzme havuzu radye temel ve perde betonları, geçirimsizlik katkılı olarak
hazırlanmış,
TS500-B20-B225 kalitesinde beton olmalıdır.
Betongranülometrik evsafta beton santralinde betoniyer ile hazırlanmış, HAZIR
BETON VEYA vibratör ile sıkıştırılmış olarak dökülmelidir.

6) MAKİNA DAİRESİ : beyaz fayans kaplanması, makina dairesi tabanının
açık renkte (Beyaz) karo veya seramik ile DENGE DEPOSU döşenmiş olması
uygundur.
Denge deposu temizliği için mutlaka pencere veya kapak bırakılmalıdır.
Tecrit yapılması kararlaştırılmış havuz iç yüzeyleri tecrit alt yapısı; beton
yüzeyi veya tahta mala perdahlı çimentolu sıva görünümünde olmalı; yüzeyde
toz ve yağ tabakası
7) TECRİT ALT YAPISI : kesinlikle bulunmamalı.
Tecrit malzemesinin her türlü yüzeye iyice yapışması için ortam temiz
olmalıdır.
Şakuli yüzeylerde ve tabanda, üzerine harçlı imalatın yapılabileceği çift
komponentli, sürme tipi izolasyon tavsiye edilir.
8) TECRİT SİSTEMİ : Taban ve Köşe birleşimlerinde varsa kılcal çatlak olan
bölgelerde özel macunlu file ile izolasyon tatbikatı yapılmalıdır.
Beton geçişleri civardaki fugalarda mastik, taban duvar köşe birleşimlerinde,
şakuli köşe birleşimlerinde file ile tecrit tatbikatı yapılmalı, ancak kaplamaya
engel olmaması için fazla bir kalınlık teşkil edilmemelidir.
Betonun kapiler boşluklarının dolduran, beton içine nüfuz eden ithal tecrit
malzemeleri ayrıca tavsiye olunur.
Havuz su izolasyonundan sonra havuza ve denge deposuna üst ağzına kadar
su doldurularak

9) SU TESTİ : su yüklemesi yapılacak ve su kaçak testi yapılacaktır.
Havuz formu şekli ve büyüklüğüne göre ithal veya yerli malzeme olarak; BTB,
cam, mozaik, seramik, PVC folye veya boya ile havuz iç yüzeyleri kaplaması
yapılmalıdır.

Makine dairesi yapılırken aşağıdaki husulara dikkat edilmelidir.
1. Kapı girişi ve iniş merdiveni filtre sığacak ölçüde olmalıdır.
2. Savaklı havuzlarda betonarme denge deposu yapılmalıdır.
3. Taze su hattı girişi ve dağıtımı şöyle olmalıdır;
a. Makina dairesi yıkama su musluğu hattı konulmalı,
b. Havuz filtrasyon tesisatında pompa ile kum filtresi arasına vana ile
bağlanmalı,
c. Savaklı havuzlarda denge deposuna,vanalı ve şamandıralı vaziyette
bağlantı yapılmalıdır.
4. Elektrik panosu yeterli kesitte besleme hattı girişi yapılmalıdır.
5. Desarj rögarı, suyu dışarıya tahliye hattı en az O 200 mm olmalıdır.
6. Aydınlatma (E tipi kafesli, contalı tip armatür konulmalıdır.)
7. Havalandırma delikleri tabii hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde, sayıda
ve büyüklükte olmalıdır.
Havuzlar her mevsimde daima su ile dolu olarak kalmalı; Tüm beton tecrit,
kaplama ve bordür malzemeleri aynı gerilme altında tutulmalıdır.